Det ska vara lätt att bygga

Boka en kostnadsfri rådgivning

DEN MODERNA ENTREPRENADEN


Roslags grundidé bygger på att sätta kundens behov i första hand. Vi är en samling kvalificerade hantverkare med fokus på tillit, kommunikation och kvalité i utförandet.

VAD VI ERBJUDER


Vi har tre lag som specialiserat oss på olika affärsområden och tillsammans är Roslags Entreprenad. Dessa är: Gräv- och markarbeten, renovering/nyprod och konsultation. Nedan kan ni få mer information om respektive område.

GRÄV- OCH MARKARBETEN


Inom affärsområde gräv och markarbeten utför vi gräv och markjobb i varierande omfattning. Vi åtar uppdrag i den entreprenadform som passar varje projekt bäst, gärna i samverkan.


VISA INFORMATION

RENOVERING/NYPROD


Affärsområdet innefattar renovering/nyproduktion  åt både privata och kommersiella aktörer. Interiört och exteriört. Servicejobb och längre etableringar.


VISA INFORMATION

KONSULTATION


Affärsområde konsultation vänder sig till både privatpersoner och företag som behöver hjälp med projektering, ritningar eller ekonomiska kalkyler.


VISA INFORMATION

Senaste projekten

Rivning av gammal trappa och gjutning av ny på uppdrag av bostadsrättsförening i Äppelviken, Bromma vilket b la omfattade:


- Projektering av ny trappa

- Kontrollerad rivning

- Grävarbeten

- Formbyggnation och armering

- Gjutning

- Avledning av dagvatten

I huvudsak exteriör omvandling på uppdrag av privatperson i Sundby, Spånga vilket b la omfattade:


- Grovplanering och rensning av tomten

- Dränering och utgrävning av dräneringsbrunn

- Läggning av smågatsten och betongplattor

- Murning av grindstolpar

- Anläggning av stödmurar

- Uppförande av flertalet trappor i granit

Omdömen

"Otroligt hjälpsamma trots att de vid tidpunkten inte ens hade fått jobbet! Redan vid första besöket kände jag att ”det här är ett företag jag vill jobba med”. Otroligt kunniga och kunde förklara både metoder och tekniska detaljer så att jag förstod."


Fia, Äppelviken

"Allt Roslags lovade oss i början infriades med tid och budget. De gav oss värdefull input under byggets gång om saker vi inte visste eller skulle uppmärksamma."


Marcus, Sundby