Tjänster


Roslags Entreprenad har möjlighet att erbjuda hel- eller delentreprenad. En av våra styrkor är vår flexibilitet. Det som bland annat möjliggör att vi kan agera både som en eller flera separata enheter är att vi har tre lag. Dessa lag är specialiserade på, och har ansvar över, olika områden. Vi har delat in dem i gräv- och markarbeten, renovering/nyprod och konsultation

Gräv- och markarbeten


Inom affärsområde gräv och markarbeten utför vi gräv och markjobb i varierande omfattning


Dränering

VA-grävningar

Uppgrävning och byte av spill- och dagvattenrör

Anläggning av dagvattenbrunnar och stenkistor

Poolgrävning

Tomtplaneringar (fin och grov)

Trädgårdsanläggning

Läggning av marksten

Stödmurar

Garageuppfarter och parkeringsplatser

Husgrunder

Värmeisolering av husgrunder
ROT-arbeten


Affärsområdet innefattar renovering/nyproduktion åt både privat- och företagssidan. Interiört och exteriört. Vi utför servicejobb och kan även etablera oss en längre tid


Tillbyggnad

Utbyggnad

Fasadbyte

Takbyte

Fönsterbyte

Altanbygge

Köksmontage

Golvläggning

Måleriarbeten


Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av just dessa moment


All personal har ID06 och vi innehar en bygg och entreprenadförsäkring via Trygg Hansa

Nyproduktion


Nyproduktion omfattar nybyggnation av t ex småhus eller utförande av uppdrag i egenskap av underleverantör till beställare


Stomresning av lösvirke

Nybyggnation av tak

Stomresning i Ytong eller LECA

Uppförande av attefallshus upp till 60m2

Formbygge

Betongarbeten

Armering av betongkonstruktioner