Dokumentation


Nedan har vi sammanställt kopia på försäkringsbevis, utfärdat av Trygg Hansa, våra två senaste årsredovisningar, standardavtal vi tillämpar mot konsument samt våra allmänna villkor avseende bygg- och markentrepenader

FÖRSÄKRINGAR


Utöver långtgående garantier så har vi även en entreprenadförsäkring samt företagsförsäkring med ansvarsförsäkring som täcker eventuella person- och sakskador vi skulle orsaka till ett värde upp till 10 miljoner kronor, vilket så klart innebär en stor trygghet för dig som kund


AVTALSMALL KONSUMENT


Hantverkarformuläret –17. Framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier utgår från konsumenttjänstlagen


ÅRSREDOVISNINGAR


Nedan presenterar vi våra årsbokslut avseende räkenskapsår 2021/2022 samt 2022/2023 för nedladdning. Roslags Entreprenad tillömpar brutet räkenskapsår som löper from 1/6-31/5

ALLMÄNNA VILLKOR


Allmänna villkor avseende bygg- och markentreprenader. Dessa dokument är bilagor till kontrakt som du som kund ingår med Roslags Entreprenad RE AB och kompletterar vissa delar i Hantverkarformuläret 17